Pricing

GO CHECK IN

From $59

GO CHECK IN POS

From $50

WEBSITE + SEO

From $59

GO BOOKING

From $40

SOCIAL MEDIA MARKETING

From $99

DIGITAL SIGNAGE

From $500

Bảng giá Go Check in

Package 1

GO CHECK IN STARTER

No member limit

Unlimited Member
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀

Customer categorization(VIP, New
⠀⠀⠀Customer, Regular, At risk. etc)

Earning points for customers, they
⠀⠀⠀can then redeem for rewards
⠀⠀⠀(Automatic or Manual Points)

Sending surveys inviting customers
⠀⠀⠀to write reviews for the nail salon
⠀⠀⠀(Reward Points, Survey,
⠀⠀⠀Google/ Facebook Reviews)

Send SMS Reminders to Bring
⠀⠀⠀Customers Back

Sending Happy Birthday
⠀⠀⠀messages.

⠀⠀⠀

Sending notifications via SMS to
⠀⠀⠀review on Google or on Go check-in.

⠀⠀⠀

Review Assistant:

  • Automated or manual responses to Good/Bad reviews.
  • Alerting owners about Bad reviews on their mobile phones.

Package 2

GO CHECK IN BASIC 1000SMS

1000 SMS + Add-on SMS &
Không giới hạn members

2,500 SMS – $62.5 (2.5c/SMS)
⠀⠀⠀5,000 SMS – $100 (2c/SMS)
⠀⠀⠀10,000 SMS – $180 (1.8c/SMS)

Customer categorization(VIP, New
⠀⠀⠀Customer, Regular, At risk. etc)

Earning points for customers, they
⠀⠀⠀can then redeem for rewards
⠀⠀⠀(Automatic or Manual Points)

Sending surveys inviting customers
⠀⠀⠀to write reviews for the nail salon
⠀⠀⠀(Reward Points, Survey,
⠀⠀⠀Google/ Facebook Reviews)

Send SMS Reminders to Bring
⠀⠀⠀Customers Back

 Sending Happy Birthday
⠀⠀⠀messages.

⠀⠀⠀

 Sending notifications via SMS to
⠀⠀⠀review on Google or on Go check-in.

⠀⠀⠀

Review Assistant: (SMS count)

  • Automated or manual responses to Good/Bad reviews.
  • Alerting owners about Bad reviews on their mobile phones.

Package 3

GO CHECK IN UNLIMITED

Không giới hạn members check in và SMS.

Unlimited SMS
⠀⠀⠀Unlimited Members
⠀⠀⠀

Customer categorization(VIP, New
⠀⠀⠀Customer, Regular, At risk. etc)

Earning points for customers, they
⠀⠀⠀can then redeem for rewards
⠀⠀⠀(Automatic or Manual Points)

Sending surveys inviting customers
⠀⠀⠀to write reviews for the nail salon
⠀⠀⠀(Reward Points, Survey,
⠀⠀⠀Google/ Facebook Reviews)

Send SMS Reminders to Bring
⠀⠀⠀Customers Back

 Sending Happy Birthday
⠀⠀⠀messages.

⠀⠀⠀

 Sending notifications via SMS to
⠀⠀⠀review on Google or on Go check-in.

⠀⠀⠀

Review Assistant: (SMS unlimited)

  • Automated or manual responses to Good/Bad reviews.
  • Alerting owners about Bad reviews on their mobile phones.

One time set up fee: $150

Phí set-up onetime bao gồm:

 • Set up Go Check-in app, mở account.
 • On boarding hướng dẫn sử dụng GCI và booking simple

Bảng giá Go Check in POS

⠀1. POS Lifetime

Package 1

COMBO 1

$899

/ One Time Fee

Tặng Thiết bị Go POS Windows
⠀⠀⠀Core I5
giá $2,200.

Tặng máy PAX A77

Tất cả tính năng của Go POS

Kèm Business App giúp chủ và
⠀⠀⠀thợ quản lý trên điện thoại

Tặng máy scan QR, barcode dùng
⠀⠀⠀để scan QRcode ticket check in,
⠀⠀⠀hoặc scan barcode/QR Code trên
⠀⠀⠀Giftcard

Tặng 250 cái Giftcard template,
⠀⠀⠀chủ tiệm có thể chọn mẫu.

Package 2

COMBO 2 (POS Mobile)

$399

/ One Time Fee

Tặng Máy Thermal Printer Ethernet
⠀⠀⠀để in receipt & payroll từ POS.

Tặng máy PAX A77

Tất cả tính năng của Go POS

Kèm Business App giúp chủ và
⠀⠀⠀thợ quản lý trên điện thoại

Tặng máy scan QR, barcode dùng
⠀⠀⠀để scan QRcode ticket check in,
⠀⠀⠀hoặc scan barcode/QR Code trên
⠀⠀⠀Giftcard

Tặng 250 cái Giftcard template,
⠀⠀⠀chủ tiệm có thể chọn mẫu.

(*) Điều kiện bắt buộc: Dùng phần mềm POS trọn đời khi đăng kí kèm dịch vụ cà thẻ Fastboy Payment Merchant Service.

⠀2. POS BASIC

Package 1

GÓI THÁNG

$50

/ Monthly

Không bao gồm các thiết bị

Tất cả tính năng của Go POS

Kèm Business App giúp chủ và
⠀⠀⠀thợ quản lý trên điện thoại

Package 2

GÓI 2 năm

$600

/ 2 Years

Không bao gồm các thiết bị

Tất cả tính năng của Go POS

Kèm Business App giúp chủ và
⠀⠀⠀thợ quản lý trên điện thoại

One time set up fee: $150*

Phí set-up onetime bao gồm:

 • Set up Go POS app, mở account.
 • On boarding hướng dẫn sử dụng phần mềm.

*Free khi đi kèm với dịch vụ Go Checkin

Bảng giá Go Check in POS

⠀1. POS Lifetime

Package 1

COMBO 1

$899

/ One Time Fee

Tặng Thiết bị Go POS Windows
⠀⠀⠀Core I5
giá $2,200.

Tặng máy PAX A77

Tất cả tính năng của Go POS

Kèm Business App giúp chủ và
⠀⠀⠀thợ quản lý trên điện thoại

Tặng máy scan QR, barcode dùng
⠀⠀⠀để scan QRcode ticket check in,
⠀⠀⠀hoặc scan barcode/QR Code trên
⠀⠀⠀Giftcard

Tặng 250 cái Giftcard template,
⠀⠀⠀chủ tiệm có thể chọn mẫu.

Package 2

COMBO 2 (POS Mobile)

$399

/ One Time Fee

Tặng Máy Thermal Printer Ethernet
⠀⠀⠀để in receipt & payroll từ POS.

Tặng máy PAX A77

Tất cả tính năng của Go POS

Kèm Business App giúp chủ và
⠀⠀⠀thợ quản lý trên điện thoại

Tặng máy scan QR, barcode dùng
⠀⠀⠀để scan QRcode ticket check in,
⠀⠀⠀hoặc scan barcode/QR Code trên
⠀⠀⠀Giftcard

Tặng 250 cái Giftcard template,
⠀⠀⠀chủ tiệm có thể chọn mẫu.

(*) Điều kiện bắt buộc: Dùng phần mềm POS trọn đời khi đăng kí kèm
dịch vụ cà thẻ Fastboy Payment Merchant Service.

⠀2. POS BASIC

Package 1

GÓI THÁNG

$50

/ Monthly

Không bao gồm các thiết bị

Tất cả tính năng của Go POS

Kèm Business App giúp chủ và
⠀⠀⠀thợ quản lý trên điện thoại

Package 2

GÓI 2 năm

$600

/ 2 Years

Không bao gồm các thiết bị

Tất cả tính năng của Go POS

Kèm Business App giúp chủ và
⠀⠀⠀thợ quản lý trên điện thoại

One time set up fee: $150*

Phí set-up onetime bao gồm:

 • Set up Go POS app, mở account.
 • On boarding hướng dẫn sử dụng phần mềm.

*Free khi đi kèm với dịch vụ Go Checkin

Bảng giá SEO & Website

⠀1. Dịch vụ thiết kế website + Hosting

Package 1

GÓI 1 năm

$599

Lựa chọn mẫu website theo tiêu
⠀⠀⠀chuẩn SEO

Set up Domain & Hosting 1 năm

Package 2

GÓI 3 năm

$899

Lựa chọn mẫu website theo tiêu
⠀⠀⠀chuẩn SEO

Set up Domain & Hosting 3 năm

⠀2. Dịch vụ SEO hàng tháng

Package 1

SILVER PACKAGE

$59

/ Month

Website maintenance, update giờ
⠀⠀⠀hoạt động và các service Tiệm nếu
⠀⠀⠀có thay đổi

Design Coupon, E-vourcher khi Tiệm
⠀⠀⠀có chiến dịch quảng cáo trên
⠀⠀⠀website. Nhằm thu hút khách hàng
⠀⠀⠀mới đến Tiệm và khuyến khích
⠀⠀⠀khách hàng cũ quay lại Tiệm

Package 2

GOLD PACKAGE

$79

/ Month

Website maintenance, update giờ
⠀⠀⠀hoạt động và các service Tiệm nếu
⠀⠀⠀có thay đổi

Design Coupon, E-vourcher khi Tiệm
⠀⠀⠀có chiến dịch quảng cáo trên
⠀⠀⠀website. Nhằm thu hút khách hàng
⠀⠀⠀mới đến Tiệm và khuyến khích
⠀⠀⠀khách hàng cũ quay lại Tiệm

Marketing Cho Tiệm Nails trên trang
⠀⠀⠀nhất Google Search

Package 3

DIAMOND PACKAGE

$149

/ Month

Website maintenance, update giờ
⠀⠀⠀hoạt động và các service Tiệm nếu
⠀⠀⠀có thay đổi

Design Coupon, E-vourcher khi Tiệm
⠀⠀⠀có chiến dịch quảng cáo trên
⠀⠀⠀website. Nhằm thu hút khách hàng
⠀⠀⠀mới đến Tiệm và khuyến khích
⠀⠀⠀khách hàng cũ quay lại Tiệm

Marketing Cho Tiệm Nails –
⠀⠀⠀SEO Top 5 trên trang nhất
⠀⠀⠀Google Search

Bảng giá Go Booking

Package 1

Go Booking Full

Dành cho tiệm dưới 15 thợ

$40

/ Month

Promotions*:

Free Set Up fees

50% Off Monthly Fee

*Khi đi kèm dịch vụ Go Check In

Package 2

Gói BOOKING UNLIMITED

KHÔNG giới hạn số lượng thợ

$65

⠀/ Month

Promotions*:

Free Set Up fees

50% Off Monthly Fee

*Khi đi kèm dịch vụ Go Check In

* SPECIAL

BOOKING SIMPLE: phần mềm đặt hẹn (giới hạn 1-5 thợ) được FREE khi đi kèm dịch vụ Go Check in hay Go Checkin POS

Bảng giá Social Media Marketing

Package

Gói Social Media Marketing

Không giới hạn số lượng hình upload lên các Mạng xã hội

Các hình ảnh sẽ được chỉnh sửa bắt mắt bằng việc tăng độ sáng,
⠀⠀⠀thêm logo, phone tiệm và địa chỉ tiệm cho từng tấm hình.

Nếu anh/chị có nhu cầu chạy quảng cáo trả tiền cho Facebook
⠀⠀⠀công ty sẽ tạo chiến dịch quảng cáo, anh/chị sẽ trả tiền chạy Ads
⠀⠀⠀trực tiếp cho Facebook tùy theo budget marketing của anh/chị.

One time set up fee:  $150

  • Setup + Xác nhận business của tiệm trên Google/Facebook/Instagram
  • FREE SETUP FEE nếu khách hàng đã đăng ký bất kỳ dịch vụ nào của Fastboy
  • Chi phí monthly chưa bao gồm phí chạy Ads trên Fanpage Facebook & Instagram

Bảng giá Digital Signage

Package

GÓI Digital Signage

One time Set-up

Design 1 video theo Template gồm 10-15 slides, free thêm 5 slides
⠀⠀⠀(One-time design), lưu video vào USB trình chiếu trên TV trọn đời

Thiết bị USB được lưu sẵn video ship về tiệm:
⠀⠀⠀+ Thêm 1 USB trở đi giá $25/thiết bị
⠀⠀⠀+ Khách Canada trả thêm $30/thiết bị

Unlimited text edit ($15 / Lần chỉnh sửa design)

* Extra Slides:

Thêm 2 Slides: $100
Thêm 5 Slides: $200

ĐĂNG KÝ NGAY

VUI LÒNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
MIỄN PHÍ VỀ DỊCH VỤ

  ĐĂNG KÝ NGAY

  VUI LÒNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN
  ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ VỀ DỊCH VỤ