Nail salon
software management

Managing the salon with QR Codes
Simple and easy for anyone to handle transactions

Nail salon
software management

Quản lý tiệm bằng QR Code
Đơn giản, dễ dàng ai cũng tính tiền được

Go Checkin POS
ecosystem

Fast billing, 99% stability, powered by powerful Intel chips,
runs on Windows with many supporting tools.

Go Booking

Phần mềm đặt hẹn giúp tiệm nails lấy hẹn trực tiếp từ Google, Facebook
Quản lý lịch hẹn dễ dàng
Tin nhắn Auto-remind hạn chế No-show

Go Checkin

Quảng cáo cho tiệm, tăng review cho tiệm, Nhắn tin Reminder, Promotion, Happy Birthday…
In ticket QR Code để tính tiền nhanh gọn

Go POS

Tính tiền cho khách
Tính lương cho thợ
Chia turn, bán giftcard, report payroll…
Dùng QR Code check out dễ dàng

POS & Scan QR Code

Quảng cáo cho tiệm, tăng review cho tiệm, Nhắn tin Reminder, Promotion, Happy Birthday…
In ticket QR Code để tính tiền nhanh gọn

PAX Machine

Máy tính tiền gọn nhẹ, thuận tiện di chuyển trong tiệm
Hoạt động ổn định
Tính tiền ngay cả khi mất Internet

Staff/Owner App

Quản lý tiệm từ xa
Xem income, payroll… từ điện thoại
Quản lý và confirm lịch đặt hẹn
Account chủ tiệm quản lý chung
Account thợ xem thông tin của mình

Why you should choose
Go Checkin POS service?

Let’s hear from Fast Boy Marketing’s customers about
the effectiveness of their online advertising for their salons.

Stability

Utilizes incredibly powerful Intel chips
Runs on Windows with many supporting tools

Simple, easy

Manage nail salon with QR Codes
Simple, easy for anyone to handle transactions

Remote management from anywhere

Owner and technician apps for remote management
Full information on income, appointment schedules, tips for each service…

Độ ổn định

Dùng chip Intel cực kỳ mạnh mẽ
Chạy trên Windows với nhiều công cụ hỗ trợ

Đơn giản, dễ dàng

Quản lý tiệm bằng QR Code
Đơn giản, dễ dàng ai cũng tính tiền được

Quản lý từ xa

Có App chủ, app thợ quản lý từ xa
Đầy đủ thông tin income, lịch hẹn, tips từng services…

Each steps to use

Using the new QR code billing process is very simple, anyone can do it

Step 1

Check in to get ticket

Customers check in to get a ticket.
Technicians use the ticket to note the service.

Step 2

Scan the QR Code for payment

Contains customer visit information. Includes space for technicians to note services.

Scan the QR Code on the ticket to quickly identify the customer.

Step 3

Select technician and services

Choose the technician & service for the customer.
Select the payment method.

Step 4

Payment & Tip

Process payment via Pax or Clover machine.
Tips & Signature help prevent chargebacks or disputes.

Bước 1

Checkin lấy ticket

Khách checkin để lấy ticket.
Thợ dùng ticket note tên dịch vụ

Bước 2

Scan QR Code để thanh toán

Chứa thông tin lượt khách. Có chỗ để thợ note dịch vụ
Scan QR Code trên ticket để nhận diện người khách nhanh chóng

Bước 3

Chọn thợ và dịch vụ

Chọn thợ & dịch vụ khách làm.
Chọn hình thức thanh toán.

Bước 4

Thanh toán & Tip

Thanh toán qua máy Pax hoặc Clover.
Tip & Ký tên giúp ngăn ngừa charge back hoặc kiện

Go Checkin POS introduction video

Watch the video to learn more about the Go Checkin POS service from Fastboy Marketing.

OUR Successful story

OUR Successful story

Let’s hear the feedback from Fast Boy Marketing’s customers
about the effectiveness of online advertising for their salons.

Cùng nghe những chia sẻ của các anh chị khách hàng của Fast Boy Marketing về hiệu quả khi làm quảng cáo online mang lại cho tiệm của họ

Go Check in POS price list

⠀1. POS Lifetime

Package 1

COMBO 1

$899

/ One Time Fee

Free Go POS Windows
⠀⠀⠀Core I5
device valued at $2,200.

Free PAX A77 device.

All features of Go POS.

Including Business App helps
⠀⠀⠀owners and workers manage
⠀⠀⠀on their phones.

Free QR and barcode scanner
⠀⠀⠀device for scanning QR code
⠀⠀⠀tickets for check-in or scanning
⠀⠀⠀barcodes/QR codes on Giftcards.

Free 250 Giftcard templates,
⠀⠀⠀with the option for the store
⠀⠀⠀owner to choose the design.

Package 2

COMBO 2 (POS Mobile)

$399

/ One Time Fee

Free Thermal Printer Ethernet
⠀⠀⠀

Free PAX A77 device.

All features of Go POS.

Including Business App helps
⠀⠀⠀owners and workers manage
⠀⠀⠀on their phones.

Free QR and barcode scanner
⠀⠀⠀device for scanning QR code
⠀⠀⠀tickets for check-in or scanning
⠀⠀⠀barcodes/QR codes on Giftcards.

Free 250 Giftcard templates,
⠀⠀⠀with the option for the store
⠀⠀⠀owner to choose the design.

(*) Mandatory condition: Use the POS software for life when registering
with Fastboy Payment Merchant Service card processing service.

⠀2. POS BASIC

Package 1

Monthly Package

$50

/ Monthly

Excluding all hardware devices

All features of Go POS

Including Business App helps
⠀⠀⠀owners and workers manage
⠀⠀⠀on their phones

Package 2

2 Year Package

$600

/ 2 Years

Excluding all hardware devices

All features of Go POS

Including Business App helps
⠀⠀⠀owners and workers manage
⠀⠀⠀on their phones

One time set up fee: $150*

One-time setup fee includes::

 • Set up Go POS app, mở account.
 • Onboarding includes guidance on using GCI and simple booking.

*Free when bundled with Go Checkin service.

Bảng giá Go Check in POS

⠀1. POS Lifetime

Package 1

COMBO 1

$899

/ One Time Fee

Tặng Thiết bị Go POS Windows
⠀⠀⠀Core I5
giá $2,200.

Tặng máy PAX A77

Tất cả tính năng của Go POS

Kèm Business App giúp chủ và
⠀⠀⠀thợ quản lý trên điện thoại

Tặng máy scan QR, barcode dùng
⠀⠀⠀để scan QRcode ticket check in,
⠀⠀⠀hoặc scan barcode/QR Code trên
⠀⠀⠀Giftcard

Tặng 250 cái Giftcard template,
⠀⠀⠀chủ tiệm có thể chọn mẫu.

Package 2

COMBO 2 (POS Mobile)

$399

/ One Time Fee

Tặng Máy Thermal Printer Ethernet
⠀⠀⠀để in receipt & payroll từ POS.

Tặng máy PAX A77

Tất cả tính năng của Go POS

Kèm Business App giúp chủ và
⠀⠀⠀thợ quản lý trên điện thoại

Tặng máy scan QR, barcode dùng
⠀⠀⠀để scan QRcode ticket check in,
⠀⠀⠀hoặc scan barcode/QR Code trên
⠀⠀⠀Giftcard

Tặng 250 cái Giftcard template,
⠀⠀⠀chủ tiệm có thể chọn mẫu.

(*) Điều kiện bắt buộc: Dùng phần mềm POS trọn đời khi đăng kí kèm dịch vụ cà thẻ Fastboy Payment Merchant Service.

⠀2. POS BASIC

Package 1

GÓI THÁNG

$50

/ Monthly

Không bao gồm các thiết bị

Tất cả tính năng của Go POS

Kèm Business App giúp chủ và
⠀⠀⠀thợ quản lý trên điện thoại

Package 2

GÓI 2 năm

$600

/ 2 Years

Không bao gồm các thiết bị

Tất cả tính năng của Go POS

Kèm Business App giúp chủ và
⠀⠀⠀thợ quản lý trên điện thoại

One time set up fee: $150*

Phí set-up onetime bao gồm:

 • Set up Go POS app, mở account.
 • On boarding hướng dẫn sử dụng phần mềm.

*Free khi đi kèm với dịch vụ Go Checkin

ĐĂNG KÝ NGAY

VUI LÒNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
MIỄN PHÍ VỀ DỊCH VỤ GO CHECKIN POS

  ĐĂNG KÝ NGAY

  VUI LÒNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN
  ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ VỀ DỊCH VỤ
  GO CHECKIN POS