Tools that help nail salon owners manage
and market their business most effectively.

Phần mềm Marketing giúp các tiệm nails thu hút
khách hàng mới và kéo khách cũ quay lại
nhanh nhất

Why choose
Go Checkin
service?

Let’s listen to the testimonials of Fast Boy Marketing’s customers about the effectiveness of the online advertising for their salons

INCREASING REVIEW RATING

Limiting bad reviews helps increase good reviews, enhancing the reputation and ranking of nail salons on Google.

CUSTOMER CARE

Send survey messages to customers. Send notifications, promotions, birthday wishes, reminders to attract customers back to the salon.

CUSTOMER MANAGEMENT

Collecting customers data, point reward for customers, managing effective rewards programs

IMPROVING SERVICE QUALITY

Controlling and managing service quality of technicians, addressing weaknesses, enhancing strengths for the salon.

Each steps to use

It’s a quick 1-2-3 step to help your business get good reviews from happy customers.

Introduction Video of Go Checkin

Introduction Video of
Go Checkin

Watch the video to understand more about Fastboy Marketing’s Go Checkin service.

OUR Successful story

Let’s hear the feedback from Fast Boy Marketing’s customers about
the effectiveness of online advertising for their salons.

Bảng giá dịch vụ

It’s a quick 1-2-3 step to help your business get good reviews from happy customers.

Package 1

GO CHECK IN STARTER

Không giới hạn members

Unlimited Member
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀

Phân loại khách hàng (VIP, New
⠀⠀⠀Customer, Regular, At risk. etc)

Tích điểm cho khách và khách có thể
⠀⠀⠀đổi điểm lấy rewards (Automatic or
⠀⠀⠀Manual Points)

Gửi SMS surveys mời khách viết
⠀⠀⠀reviews cho tiệm (Reward Points,
⠀⠀⠀Survey, Google/ Facebook Reviews)

Gửi SMS Remind khách quay lại

Gửi SMS Happy Birthday và
⠀⠀⠀Promotion cho khách.
⠀⠀⠀

Gửi thông báo qua SMS Đánh giá
⠀⠀⠀trên Google hoặc Go Check in
⠀⠀⠀

Review Assistant:

  • Phản hồi tự động hoặc thủ công đối với các đánh giá Tốt/Xấu.
  • Cảnh báo đánh giá xấu tới điện thoại di động của chủ tiệm

Package 2

GO CHECK IN BASIC 1000SMS

1000 SMS + Add-on SMS &
Không giới hạn members

2,500 SMS – $62.5 (2.5c/SMS)
⠀⠀⠀5,000 SMS – $100 (2c/SMS)
⠀⠀⠀10,000 SMS – $180 (1.8c/SMS)

Phân loại khách hàng (VIP, New
⠀⠀⠀Customer, Regular, At risk. etc)

Tích điểm cho khách và khách có thể
⠀⠀⠀đổi điểm lấy rewards (Automatic or
⠀⠀⠀Manual Points)

Gửi SMS surveys mời khách viết
⠀⠀⠀reviews cho tiệm (Reward Points,
⠀⠀⠀Survey, Google/ Facebook Reviews)

Gửi SMS Remind khách quay lại

Gửi SMS Happy Birthday và
⠀⠀⠀Promotion cho khách.
⠀⠀⠀(SMS count)

Gửi thông báo qua SMS Đánh giá
⠀⠀⠀trên Google hoặc Go Check in
⠀⠀⠀(SMS count)

Review Assistant: (SMS count)

  • Phản hồi tự động hoặc thủ công đối với các đánh giá Tốt/Xấu.
  • Cảnh báo đánh giá xấu tới điện thoại di động của chủ tiệm

Package 3

GO CHECK IN UNLIMITED

Không giới hạn members check in và SMS.

Unlimited SMS
⠀⠀⠀Unlimited Members
⠀⠀⠀

Phân loại khách hàng (VIP, New
⠀⠀⠀Customer, Regular, At risk. etc)

Tích điểm cho khách và khách có thể
⠀⠀⠀đổi điểm lấy rewards (Automatic or
⠀⠀⠀Manual Points)

Gửi SMS surveys mời khách viết
⠀⠀⠀reviews cho tiệm (Reward Points,
⠀⠀⠀Survey, Google/ Facebook Reviews)

Gửi SMS Remind khách quay lại

Gửi SMS Happy Birthday và
⠀⠀⠀Promotion cho khách.
⠀⠀⠀(SMS unlimited)

Gửi thông báo qua SMS Đánh giá
⠀⠀⠀trên Google hoặc Go Check in
⠀⠀⠀(SMS unlimited)

Review Assistant: (SMS unlimited)

  • Phản hồi tự động hoặc thủ công đối với các đánh giá Tốt/Xấu.
  • Cảnh báo đánh giá xấu tới điện thoại di động của chủ tiệm

One time set up fee: $150

Phí set-up onetime bao gồm:

 • Set up Go Check-in app, mở account.
 • On boarding hướng dẫn sử dụng GCI và booking simple

ĐĂNG KÝ NGAY

VUI LÒNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
MIỄN PHÍ VỀ DỊCH VỤ GO CHECK IN

  ĐĂNG KÝ NGAY

  VUI LÒNG ĐỂ LẠI THÔNG TIN
  ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ VỀ DỊCH VỤ
  GO CHECK IN